Thông qua một số dự thảo quy định thuộc lĩnh vực đất đai tại Bình Dương

Thông qua một số dự thảo quy định thuộc lĩnh vực đất đai tại Bình Dương

Sáng 28-10, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì họp UBND tỉnh thông qua dự thảo quy định về: chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự có các Phó Chủ tịch, thành viên UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố.

Theo dự thảo quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương, mức thu được đề xuất bằng 48% so với mức thu quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; bổ sung mức thu đối với trường hợp khai thác và sử dụng hồ sơ dạng số. Đối với dự thảo quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; quy định cụ thể mức thu phí trường hợp giao đất, cho thuê đất, cấp lại, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất. Mức thu được đề xuất không vượt quá so với quy định tại Thông tư số 02//2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính. Dự thảo quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, mức thu quy định thu gọn các trường hợp phải thu lệ phí, không chia nhiều mức thu theo yêu cầu chứng nhận của từng nội dung và tương ứng với diện tích nhà ở, diện tích sở hữu công trình xây dựng cần chứng nhận. Bổ sung mức thu lệ phí đối với trường hợp đăng ký biến động về đất đai.

Giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh sẽ không thay đổi nhiều so với giá đất năm 2014

Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh được xây dựng trên cơ sở tình hình biến động các loại đất trong năm 2014, dự báo biến động về giá các loại đất đến năm 2020. So với bảng giá đất năm 2014, giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015 bằng hoặc thấp hơn khi tính theo hệ số điều chỉnh giá đất (K). Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, mức giá này khắc phục được những điểm chưa phù hợp đối với giá chuyển nhượng phổ biến trên thị trường, hài hòa lợi ích giữa người sử dụng đất, Nhà nước và chủ đầu tư. Đồng thời, vẫn đảm bảo mức giá tối thiểu trong bảng giá cao hơn hoặc bằng so với mức giá tối thiểu theo khung giá đất của Chính phủ, phù hợp với tình hình hiện nay, khi thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn.
Dự thảo cũng điều chỉnh giá đất nông nghiệp, phi nông nghiệp cao hơn mức giá tối thiểu theo khung giá đất của Chính phủ. Bổ sung giá đất thương mại, dịch vụ bằng 80% mức giá của đất ở cùng khu vực, loại đường, vị trí; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhưng không phải đất thương mại, dịch vụ bằng 65-70% mức giá của đất ở cùng khu vực, loại đường, vị trí. Điều chỉnh, bổ sung hệ số sinh lợi (Đ), quy định giáp ranh với các tỉnh, thành phố lân cận.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo quy định. Chủ tịch yêu cầu, trên cơ sở góp ý của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp bổ sung hoàn thiện các dự thảo. Đối với Bảng giá đất năm 2015, cần tính toán cụ thể trên cơ sở phát triển đô thị của tỉnh trong tương lai, nhất là đối với huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên. Những đoạn đường thuận tiện cho kinh doanh, buôn bán phải điều chỉnh phù hợp, điều chỉnh tăng giá đất đối với đoạn đường đã được mở rộng, nâng cấp do ngân sách Nhà nước đầu tư hoặc các loại hình đầu tư khác; đất liên quan đến các dự án của nhà đầu tư thì giữ nguyên giá để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư ổn định sản xuất, kinh doanh. Đối với đất khu vực giáp ranh các tỉnh, thành phố, cần tính toán giá đất theo hướng có lợi cho người dân. Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn chỉnh các dự thảo quy định để Sở Tư pháp thẩm định, trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp sắp tới.
Nguồn: http://www.binhduong.gov.vn

About admin

Tôi là Ý Tưởng Quang, chuyên kinh doanh và tư vấn bất động sản Bình Dương với 12 năm trong nghề. Tôi chỉ giới thiệu cho người khác sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "Organization", "url": "https://www.binhduongland.vn", "logo": "https://www.binhduongland.vn/wp-content/uploads/logo-binh-duong-land.jpg" }