Sunday , 25 June 2017
News

Xây dựng Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Bình Dương – Mỹ Phước 3

Xây dựng Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Bình DươngMỹ Phước 3

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Bình Dương. Khởi công xây dựng tt bảo trợ xã hội ở tại Bình Dương cở sở 1.
https://www.binhduongland.vn
Video quay ngày 25 tháng 6 năm 2016 tại Mỹ Phước 3, Bình Dương.

trung-tam-bao-tro-xa-hoi-binh-duong-filex

About admin

Mua bán nhà đất Bình Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*