their website indianxxxmovs.com
Tin tức

Tin tức

Về việc quy hoạch trung tâm hành chính thị xã Bến Cát

Về việc quy hoạch trung tâm hành chính thị xã Bến Cát Thông qua Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nam Bến Cát tới năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 TTĐT – Sáng 04 – 5, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì phiên họp UBND tỉnh lần thứ 22 để thông qua …

xem thêm
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "Organization", "url": "https://www.binhduongland.vn", "logo": "https://www.binhduongland.vn/wp-content/uploads/logo-binh-duong-land.jpg" }